Ruitersport Vereniging Rosmalen

Ruitersport Vereniging Rosmalen

Ruitersport Vereniging Rosmalen

Ruitersport Vereniging Rosmalen

Eigen tekst

Paspoort en wetgeving

Alle paarden en pony’s in Europa moeten een paspoort hebben waarmee zij te identificeren zijn. Dit bevordert de eerlijkheid in de handel en in de sport. Bovendien geeft het paspoort inzicht in de medische behandelingen die het paard eventueel ondergaan heeft. Dat is belangrijk voor bescherming van de volksgezondheid.

Als eigenaar geeft u in het paspoort aan of uw paard wel of niet voor de slacht bestemd is. Voor een ziek paard dat niet bestemd is voor consumptie is een breder scala aan diergeneesmiddelen beschikbaar. Als een paard geen geldig paspoort heeft, mag u het niet houden, vervoeren, exporteren of laten slachten. Koop dus nooit een paard zonder geldig paspoort. Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt. Controleer direct alle gegevens in het paspoort geregistreerd zijn en of deze juist zijn.

Chippen

 • Je kunt je paard laten chippen door een erkende (paarden)dierenarts. Het is van belang dat de dierenarts, voordat de chip wordt ingebracht, eerst goed controleert of er niet al een chip in het paard zit. Wanneer dit het geval is, is de kans groot dat er al een paspoort is afgegeven voor het paard. Op chipnummer.nl kan je het chipnummer invoeren en zien of er al een paspoort is uitgegeven en door welke organisatie. Je kunt dan contact opnemen met deze organisatie.
 • Wanneer het paard nog niet van een chip is voorzien, kan je dierenarts het paard chippen. De dierenarts beschikt over het zogeheten 'Aanvraagformulier paspoort paardachtigen'. Dit formulier moet volledig ingevuld en met de chipgegevens worden opgestuurd naar de KNHS, die dan het paspoort kan afgeven.

Gegevens in het paspoort

In het paspoort wordt aangegeven om welk dier het gaat. In het paspoort komen onder andere het levensnummer en het chipnummer van het paard te staan. In een paspoort moet worden aangegeven of het paard wel of niet bestemd is voor consumptie. Hiermee wordt vooruitgelopen op aanpassing van de Europese regelgeving op het gebied van diergeneesmiddelengebruik. Als deze regelgeving is aangepast, is er voor een paard dat niet bestemd is voor consumptie een breder scala aan diergeneesmiddelen beschikbaar als het ziek is.

Belangrijk om te weten:

 • Een veulen moet binnen 6 maanden na de geboorte zijn voorzien van een paspoort. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk, aldus de wettelijke regelgeving.
 • Voordat een paspoort kan worden aangevraagd, moet het veulen zijn gechipt of voorzien zijn van een DNA-profiel.
 • Het registratieformulier en de chip-/DNA-gegevens moeten met de aanvraag van het paspoort worden meegezonden.
 • Voor veulens die tot een stamboek behoren moet het paspoort bij het betreffende stamboek worden aangevraagd. De meeste stamboeken hebben paspoortconsulenten in dienst die je veulen (paard) kunnen chippen. Neem voor meer informatie contact op met het stamboek waartoe je paard behoort.

Controle op aanwezigheid paspoort bij paard

Het paardenpaspoort moet altijd bij je paard zijn. De nVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) controleert of houders van (pension)paarden zich aan de regels houden. Wanneer regels overtreden worden riskeren de paardenhouders een forse boete. Deze controles zijn streng. De overheid hecht veel waarde aan de volksgezondheid en wil voorkomen dat er bijvoorbeeld resten van diergeneesmiddelen via paardenvlees in de menselijke consumptie terecht komen. 

Wat zijn de regels?

 1. Het paardenpaspoort moet altijd bij het paard aanwezig zijn (staat  je paard in een pensionstal, dan moet het paspoort daar liggen).
 2. Het paard moet juist geregistreerd zijn.
 3. Volgens de wetgeving is een paard in principe een dier dat bestemd is voor menselijke consumptie. Dat betekent dat niet alle beschikbare medicijnen gebruikt mogen worden. Bovendien moet in het paspoort het hoofdstuk IX ‘Medische behandelingen’ of een pagna met alleen de naam ' Medische behandeling' ingevuld zijn. Hierin wordt vastgelegd welke medicijnen (met wachttijden) aan het paard toegediend zijn. 
 4. Een slachtpaard kan door een volgende eigenaar altijd als gezelschapspaard bestempeld worden. Omgekeerd kan niet, een gezelschapspaard blijft altijd een gezelschapspaard. 
 5. Een dierenarts moet, alvorens hij medicijnen toedient, het paspoort inzien, om de status van het paard (wel/niet voor menselijke consumptie) vast te stellen, zodat er bepaald kan worden welk medicijn wel of niet toegediend mag worden. 

Voldoe je bij een controle niet aan deze regel(s), dan kan er een boete worden opgelegd. De hoogte van de boete wordt niet door de controlerende instantie bepaald (in dit geval de nVWA), maar wordt individueel bepaald door het Openbaar Ministerie.

Meer informatie over de wetgeving

Kijk voor meer informatie over de I&R wetgeving en het paardenpaspoort op http://www.nl-paardenpaspoort.nl/

September 2022
Z M D W D V Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Ruitersport Vereniging Rosmalen

rvrosm

Wie is Online

We hebben 66 gasten en geen leden online